پتیرانکو  هیچ گاه شماره حساب خود را از طریق پیامک یا برنامه های پیام رسان اطلاع رسانی نمی کند. پرداخت هزینه ها صرفا از طریق درگاه های سایت یا شماره حساب زیر صورت می‌گیرد.

پرداخت آنلاین  به مبلغ دلخواه به حساب پتیرانکو کلیک کنید (توجه مبلغ به تومان می‌باشد)