واکسیناسیون حیوانات خانگی

واکسیناسیون گربه

واکسیناسیون در سگ ها:

               انواع واکسن های مربوط به سگ:

               واکسن پلی والان: شامل واکسن های ۲، ۵، ۷ و ۹ گانه

               در سال اول سه نوبت  واکسیناسیون  در دوماهگی، سه ماهگی و چهار ماهگی و پس از آن واکسن یاد آور سالی یکبار

               واکسن دوگانه بیشتر در توله ها تزریق می گردد و در یک ماهگی هم قابل استفاده است.

               واکسن های دارای ظرفیت بالاتر طیف ایمن سازی وسیعتری دارند.

    واکسن هاری در توله های سه ماهه تزریق  میگردد و هر سال نیاز با یادآوری دارد

واکسیناسیون در گربه ها

               واکسن ۳ گانه : در دو ماهگی، سه ماهگی و چهار ماهگی تزریق می گردد و پس از آن هرسال ایمن سازی تکرار میشود

               واکسن هاری بار اول در بچه گربه های سه ماه تزریق شده و هر سال نیاز به  تکرار دارد.

ضد انگل هر سه ماه یکبار بصورت خوراکی

جهت مشاوره واکسیناسیون یا اطلاع از جنشواره های تخفیف واکسیناسیون با ما در کلینیک پارلاپت تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.