Flip book element

مت ظرف خاک ژوانیت

۲۱۰,۰۰۰ تومان

گربهها عادت دارند با خاک خود بازی کنند. پس از ادرار و مدفوع کردن آن را با خاک می پوشانند و بنابراین همیشه مقداری خاک به دست و پای آن ها می چسبد و به داخل محیط خانه آورده می شود. با قرارذادن این مت جلوی ظرف خاک ، این خاک های چسبیده شده به کف دست و پا به داخل حفرات تعبیه شده در پادری رفته و گربه با پای تمیز به محیط منزل قدم می گذارد.

اطلاعات بیشتر

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.