غذای خشک بچه گربه، گربه آبستن و شیروار جمون کیتن مونژه، وزن ۲۰ کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.