غذای خشک مونژه جمون ریگولار سگهای بالغ کلیه نژادها، مخصوص پرورش دهندگان، ۲۰ کیلوییعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.