غذای خشک رژیمی سگ اورلاندو،بلنس نژاد کوچک، وزن ۱.۵ کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.