غذای خشک مونژه مدیوم استارتر پرورش دهندگان، مخصوص توله سگ، سگ آبستن و شیروار نژاد متوسط، وزن ۱۵ کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.