غذای خشک کاسکو تاپ فید، وزن ۱ کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.