غذای خشک گربه بالغ رفلکس ادالت، با طعم مرغ، وزن ۱۵ کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.