غذای خشک گربه بالغ پتچی، وزن ۱.۷ کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.