غذای مونژه جمون گربه بالغ با طعم تن و سالمون، وزن ۲۰ کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.