غذا خشک سگ اسپشیال داگ اکسلنس وایلد، کلیه نژادها، با طعم گراز وحشی، هویج، جو و گوجه فرنگی، وزن ۲ کیلوگرم

۲۳۴,۰۰۰ تومان

 

Wild All Breeds Ostrich

  • غذای کامـل و مناسـب تمـام نـژاد هـا
  • فرمولاسـیون مشـابه بـا تغذیــه  در طبیعــت
  • حــاوی %60 مــواد اولیــه حیوانــی
  • ســطح غـلات موجــود  پاییــن و حــاوی مقادیــر زیاد گوشــت تــازه 
  •   فــوق العــاده لذیــذ 
  • تولید شده بــا هــدف ســلامت حیــوان و احتــرام بــه غرایــز طبیعــی آنهــا

ناموجودعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.