غذا خشک مونژه بریدرز مینی جونیور و پاپی مخصوص توله های نژاد کوچک،وزن ۱۵ کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.