پوچ شسیر سگ، فیله گراز ارگانیک، وزن ۸۵ گرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.