کنسرو فیله شسیر توله سگ فیله مرغ، وزن ۴۰۰ گرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.