Tag Archives: چاو چاو

سگ نژاد چاو چاو (Chow Chow)

جاو chow

اصلیت این نژاد چینی است. صورت این حیوان شبیه به شیر بوده و جثه ای نسبتا بزرگ دارد. از ویژگی های منحصر بفرد این حیوان وجود زبان آبی رنگ است که در هیچ نژادی دیده نمیشود. رنگ زبان در تولگی قرمز و ب مرور لکه های آبی در آن ایجاد می‌شود و در نهایت همه […]